Tarama Kategorisi

Biyoteknoloji

Gıda ve Tarım biyoteknolojisindeki çalışmalar;
Bitki Biyoteknolojisi
– Hastalıklara dayanıklılık (biyotik) ve tuzluluk, kuraklık vb. streslere (abiyotik) karşı dayanıklı bitki genotiplerini seçmede kullanılacak moleküler belirteçlerin elde edilerek bunların bitki ıslahında kullanılması,
– İnsanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla moleküler yöntemler kullanılarak Genetiği Değiştirilmiş (GDO) Organizmaların ve/veya onların ürünlerinin elde edilmesi konularını kapsar.

Hızlı Yetiştirme Tekniği ile Daha Erken Hasat

Hızlı yetiştirme tekniği teknolojisi, savaş sonrası dönemin Yeşil Devrimini yansıtan bir gelişme ile karışımıza çıkıyor ve mahsul gelişimine yönelik küresel araştırmayı hızlandırmayı amaçlıyor.…