Tarama Kategorisi

Genel

Kültür Balıkçılığı (Aquaculture) Nedir?

Su ürünleri yetiştiriciliği (kültür balıkçılığı), gıda olarak tüketilmek üzere suda yaşayan hayvan ve bitki yetiştirilmesi uygulamasıdır. Üreme, yetiştirme, hasat etme ve sonunda bu çiftlik deniz…

Aspirinin bitki üzerindeki etkileri

Aspirinin bitki üzerindeki etkileri; Halk arasında dolaşan bazı botanik mitleri vardır. Bunları çoğu zaman mesleği ziraat ile alakası olmayan insanlardan, sosyal medya gruplarında görebilirsiniz.…

Kooperatifçiliğe başka bir bakış

Kooperatifçiliğe başka bir bakış: Kooperatifçilik ülkemizde çokça konuşulmasına rağmen doğru uygulamaların azlığından dolayı bir türlü geniş kitlelerce uygulamaya konulamamıştır...Tarımda üretim…

Tarım, bizim için hediye mi yoksa felaket mi?

Tarım , bizim için hediye mi yoksa felaket mi? Sorusunu Pulitzer ödüllü evrim biyoloğu ve popüler bilim yazarı Jared Diamond, Discover dergisinin Mayıs 1987 sayısında irdelemiş. Makale'nin Türkçe…

Yeşil Devrimin Tarihi ve Genel Bakış

Yeşil Devrimin Tarihi ve Genel Bakış: Yeşil Devrim terimi, 1940'larda Meksika'da başlayan tarım uygulamalarının yenilenmesini ifade eder. Orada daha fazla tarımsal ürün üretmedeki başarısı nedeniyle,…

Stevia bitkisi şekerin yerine geçebilir mi?

Türkiye’de de üretimine başlanan stevia bitkisi özellikle Akdeniz Bölgesinde olmak üzere Türkiye’de de yaygın bir biçimde üretilebilir bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır.Şeker üretimi 1900’lü…

Kentte hayvancılık mümkün mü?

Kentte hayvancılık mümkün mü? Günümüzde yaşanan çevre sorunları ile birlikte hayvancılık olgusu da tartışma konusu haline gelmiştir. Dünya nüfusunun artması ile birlikte artan et ihtiyacı da…