Kooperatifçiliğe başka bir bakış

Kooperatifçilik günümüzde de çokça tartışılan bir kavram. Bu kavrama çevre ve gıda güvenliği açısından da bakabilir miyiz?

0 544

Kooperatifçiliğe başka bir bakış: Kooperatifçilik ülkemizde çokça konuşulmasına rağmen doğru uygulamaların azlığından dolayı bir türlü geniş kitlelerce uygulamaya konulamamıştır…

Tarımda üretim kadar bir diğer önemli konu da üretilen ürünlerin pazarlanabilmesidir. Pazarlamada yaşanan sıkıntılar tarladan pazara ürünün fiyatının hızlı bir biçimde artmasına neden olmaktadır. Bu durumun sonucunda da tüketici yüksek gıda fiyatlarında şikayet ederken üretici de masraflarını zor çıkarmaktan dert yakınmaktadır. Diğer yandan üretilen ürünlerin yurt dışında pazarlanırken istenilen değerin üretilememesi pazarlamadaki en büyük sorunların göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde yaşanan yukarıda bahsettiğim bu sorunlara rağmen çözüm aslında çok uzakta değildir.

Kooperatifçilik ülkemizde çokça konuşulmasına rağmen doğru uygulamaların azlığından dolayı bir türlü geniş kitlelerce uygulamaya konulamamıştır. Bu duruma rağmen pazarlamada yaşanan en önemli sorunların en temel çözümü de kooperatifçilikten geçmektedir.

Kooperatifçiliğe başka bir bakış: Kooperatifçiliğin üretime katkıları

Kooperatifçilik markalaşma, reklam gibi üretilen ürüne değer kazandıran uygulamaları ile ürünlerin üreticinin istediği fiyatta pazarlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Kooperatifçiliğin pazarlamanın dışında üretimin gerçekleşmesi sırasında da önemli rolleri vardır. Ülkemizde çokça yaşanan üretim planlamasındaki sorunlarında kooperatifçilik ile çözülebilmektedir. Piyasadaki talep ile orantılı olarak üretimin planlaması kooperatifler yolu ile yapılması daha kolaydır. Bu sayede gıda ürünlerini fiyatında yaşanan dalgalanmalar en aza indirilebilecektir.

Kooperatifçilik tarımda verimlilik açısından da önemlidir. Üreticilerin ihtiyacı olan tohum, gübre gibi ürünlere toplu bir biçimde ulaşması maliyetin azalmasında büyük bir rol oynamaktadır. Yeni çıkan teknolojilerinde tarımda kullanılması bu şekilde daha da kolaylaşmaktadır. Kooperatifçilikte tarım makinaları ve teknolojilerin ortak bir biçimde kullanılması bu teknolojilere ulaşımda üreticiye kolaylık sağlamasının yanında tarım makinalarının bir çok üretici tarafından ortakça kullanılması bu makinaların çevreye olan taribatını önemli bir ölçüde engellemektedir.

Kooperatifçiliğe başka bir bakış: Kooperatifçiliğin çevre ve gıda güvenliği açısından katkıları

Çevresel olarak yaşanan sorunlar ve gıda güvenliği için de kooperatifçilik büyük çözümler sunmaktadır. Üretimin verimli bir biçimde bütüncül olarak gerçekleştirilmesi kooperatifçiliğin çevreye ve doğaya daha uyumlu bir tarımın yapılmasına olanak sağlaması anlamına gelmektedir. Üretimin sermaye değil emek gücü temelli olarak piyasa temelli yapılması da kooperatifçiliğin üretim fazlasını engellemesindeki önemli bir faktördür. Gıda güvenliği açısından da aile çiftliğinin korunması bakımında kooperatifler büyük önem arz etmektedir. Aile çiftçiliğinin korunması gıda güvenliği açısından büyük kuşkulara neden olan endüstriyel çiftçiliğin yaygınlaşmasını önlemede kritik bir role sahiptir. Küçük aile işletmeciliğini endüstriyel tarıma karşı koruyabilmekte yalnızca kooperatifçilik ile mümkün olacaktır. Unutulmamalıdır ki kooperatifçilikte üretim endüstriyel tarımdaki gibi üretim fazlası vermek için değil toplumsal ihtiyaçları karşılamak içindir. Bu durum gıdada sahtecilik yapılmasında ya da üretimi artırmak için yapılan zararlı kimyasalların kullanılmasında önemli bir engel olmaktadır.

Kooperatifçiliğe başka bir bakış: Türkiye’de kooperatifçiliğin başarısız olmasının nedenleri

Tarım kooperatifçiliğinin Avrupa’nın bir çok ülkesinde çokça yaygın bir biçimde tercih edilmesine rağmen ülkemizde hala güçlü tarım kooperatiflerinin eksikliğini yaşamaktayız. Bunun başlıca nedenleri arasında kooperatifçiliğin hep olumsuz örnekler ile anılmasıdır. Bu durumun nedenini kooperatifçiliğin Anayasamızca korunmasına rağmen kooperatiflerin denetlenmesi ile ilgili kanunların yetersiz olması olarak açıklayabiliriz. Unutulmamalıdır ki Avrupa’da bu konuda başarılı olmuş ülkeler başarılarını kooperatiflerin denetleyen sağlam kanunların varlığına borçludur.

Kaynak: Popüler Tarım

Bu içerik PopulerTarim.com tarafından oluşturulmuştur. PopulerTarim.com'un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri" ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Konu Hakkındaki Düşünceleriniz? Yorumla...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.