Yeşil Devrimin Tarihi ve Genel Bakış

20. yüzyılda tarım uygulamaları nasıl değişti?

0 4.312

Yeşil Devrimin Tarihi ve Genel Bakış: Yeşil Devrim terimi, 1940’larda Meksika’da başlayan tarım uygulamalarının yenilenmesini ifade eder. Orada daha fazla tarımsal ürün üretmedeki başarısı nedeniyle, Yeşil Devrim teknolojileri 1950 ve 1960’larda dünya çapında yayıldı ve birim alandan elde edilen verim miktarını önemli ölçüde artırdı.

Yeşil Devrimin Tarihi ve Gelişimi

Yeşil Devrimin tarihi başlangıcı genellikle tarıma ilgi duyan Amerikalı bir bilim adamı olan Norman Borlaug’a atfedilir. 1940’larda Meksika’da araştırma yapmaya başladı ve yeni hastalık direnci yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirdi. Meksika, Borlaug’un buğday çeşitlerini yeni mekanize tarım teknolojileriyle birleştirerek, 1960’lı yıllara kadar kendi vatandaşlarının ihtiyaç duyduğundan daha fazla buğday üretebildi. Bu çeşitlerin kullanılmasından önce ülke buğday arzının neredeyse yarısını ithal ediyordu.

Yeşil Devrimin Tarihi ve Genel Bakışı
Norman Borlaug

Meksika’daki Yeşil Devrim’in başarısı nedeniyle, teknolojileri 1950’lerde ve 1960’larda dünyaya yayıldı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, 1940’larda buğdayının yaklaşık yarısını ithal etti, ancak Yeşil Devrim teknolojilerini kullandıktan sonra, 1950’lerde kendi kendine yetti ve 1960’larda ihracatçı oldu.

Dünyada büyüyen bir nüfusa daha fazla gıda üretmek için Yeşil Devrim teknolojilerini kullanmaya devam etmek için, Rockefeller Vakfı ve Ford Vakfı’nın yanı sıra dünyadaki birçok devlet kurumu daha fazla araştırmaya fon sağladı. 1963 yılında bu fonun yardımıyla Meksika, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi adlı uluslararası bir araştırma kurumu kurdu.

Tüm dünyadaki ülkeler ise Borlaug ve bu araştırma kurumu tarafından yürütülen Yeşil Devrim çalışmasından yararlandı. Örneğin Hindistan, hızla artan nüfusu nedeniyle 1960’lı yılların başında kitlesel kıtlığın eşiğine gelmişti. Borlaug ve Ford Vakfı orada araştırmalar yaptılar, sulama ve gübrelerle yetiştirildiklerinde bitki başına daha fazla tahıl üreten yeni bir pirinç çeşidi olan IR8’i geliştirdiler. Bugün Hindistan, pirincin Hindistan’daki gelişimini izleyen on yıllar boyunca Asya’nın her yerine yayılmış dünyanın önde gelen pirinç üreticilerinden biridir.

Yeşil Devrimin Bitki Teknolojileri

Yeşil Devrim sırasında geliştirilen ürünler yüksek verimli çeşitlerdi – yani, özellikle gübrelere yanıt vermek ve ekilen dönüm başına daha fazla tahıl üretmek için yetiştirilen kültüre alınmış bitkilerdi.

Yeşil Devrimin Tarihi ve Genel Bakışı
Geliştirilen IR8 pirinç çeşidi

Bu bitkilerde başarılı olmalarını sağlayan terimler sıklıkla hasat indeksi, fotosentfat tahsisi ve gün uzunluğuna duyarsızlıktır. Hasat endeksi, bitkinin yer üstü ağırlığına karşılık gelir. Yeşil Devrim sırasında, mümkün olan en fazla üretimi elde etmek için en büyük tohumlara sahip bitkiler seçildi. Bu bitkileri seçici bir şekilde ıslah ettikten sonra, hepsi daha büyük tohum özelliklerine sahip olacak şekilde gelişti. Bu daha büyük tohumlar daha fazla tane verimi ve daha da tonajlı mahsul yarattı.

Bu daha büyük yer üstü ağırlığı, daha yüksek bir fotosentat tahsisine yol açtı. Bitkinin tohum veya gıda kısmını en üst düzeye çıkararak, fotosentezi daha verimli kullanabildi, çünkü bu işlem sırasında üretilen enerji doğrudan bitkinin gıda kısmına gitti.

Yeşil Devrimin Tarihi ve Genel Bakışı
IR8 pirinç ve diğerleri

Son olarak, gün uzunluğuna duyarlı olmayan bitkileri seçici olarak yetiştirerek, Borlaug gibi araştırmacılar bir mahsulün üretimini ikiye katlayabildiler, çünkü bitkiler sadece mevcut ışık miktarına dayanarak dünyanın belirli alanlarıyla sınırlı değildi.

Yeşil Devrimin Etkileri

Yeşil Devrimi mümkün kılan gübreler büyük ölçüde tarımsal uygulamaları değiştirdiğinden, bu süre zarfında geliştirilen yüksek verimli çeşitler gübre yardımı olmadan başarılı bir şekilde büyüyemezler.

Yeşil Devrim’de sulama da büyük bir rol oynadı ve bu, çeşitli ürünlerin yetiştirilebileceği alanları sonsuza kadar değiştirdi. Örneğin, Yeşil Devrim’den önce tarım ciddi miktarda yağış alan alanlarla ciddi bir şekilde sınırlıydı, ancak sulama kullanılarak su depolanıp daha kuru alanlara gönderilerek tarımsal üretime daha fazla arazi kazandırılarak ülke çapında ürün verimi artırıldı.

Yeşil Devrimin Tarihi ve Genel Bakışı
Norman Borlaug ve geliştirdiği buğday çeşitleri

Ek olarak, yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi, sadece birkaç tür pirincin yetiştirilmeye başladığı anlamına geliyordu. Örneğin Hindistan’da Yeşil Devrim’den önce yaklaşık 30.000 pirinç çeşidi vardı, bugün yaklaşık on tane var. Bu tür ürün homojenliğini arttırarak, türler hastalığa ve zararlılara daha yatkındır, çünkü onlarla savaşmak için yeterli çeşit yoktur. Elbette bu birkaç çeşidi korumak için pestisit kullanımı da arttı.

Son olarak, Yeşil Devrim teknolojilerinin kullanımı dünya çapında gıda üretim miktarını katlanarak artırdı. Bir zamanlar kıtlıktan korkan Hindistan ve Çin gibi yerler, IR8 pirinç ve diğer gıda çeşitlerinin kullanılmasından bu yana kıtlık korkusu yaşamadılar.

Yeşil Devrimin Eleştirisi

Yeşil Devrim’den elde edilen faydaların yanı sıra çeşitli eleştiriler de oldu. Birincisi, artan gıda üretimi, dünya genelinde aşırı nüfusa yol açtı.

İkinci büyük eleştiri, Afrika gibi yerlerin Yeşil Devrim’den önemli ölçüde faydalanmadığıdır. Bu teknolojilerin burada kullanımını çevreleyen en büyük problemler, uluslarda altyapı, hükumet bozulması ve güvensizlik eksikliği.

Bu eleştirilere rağmen, Yeşil Devrim, tarımın dünya çapında yürütülme biçimini sonsuza dek değiştirdi ve artan gıda üretimine ihtiyaç duyan birçok ülkenin insanlarına fayda sağladı.

Ancak zehirsiz tarım ürünleri istiyorsak buna iyi tarım uygulamaları ile başlamalı ve ardından kademeli olarak organik tarıma geçmeliyiz.

Bu yazı aşağıdaki yazıdan çevrilmiştir:

Briney, Amanda. (2020, February 11). History and Overview of the Green Revolution. Retrieved from https://www.thoughtco.com/green-revolution-overview-1434948

Bu içerik PopulerTarim.com tarafından oluşturulmuştur. PopulerTarim.com'un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri" ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Konu Hakkındaki Düşünceleriniz? Yorumla...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.