Popüler Tarım
"Saban Kılıçtan Üstündür"
Tarama Kategorisi

Bitki Fizyoloji

Kurak koşullarda bitki yetiştirmek mümkün mü?

Bitkilerin vasküler dokularında brassinosteroidler olarak bilinen bitki steroidlerinin sinyalinin değiştirilmesinin, bitkilerin vasküler dokularındaki gelişmede gerileme olmaksızın kuraklık direncini…