Daha Az Seçilen Yol: Bir Değerlendirme

Türkiye'de Kırsal Gelişimin Bireysel Kaydı (1965-2005)

Daha Az Seçilen Yol: Bir Değerlendirme
0 1.211

Daha Az Seçilen Yol: Türkiye’de Kırsal Gelişimin Bireysel Kaydı isimli bu eser Türkiye Kalkınma Vakfı kurucularından Zeki Altan ÜNVER tarafından kaleme alınmıştır.

Altan Ünver 1939 yılında Konya’da doğmuştur. 1961 yılında Robert Koleji Yüksek Kısım’ından Kimya Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1961-1965 yılları arasında A.B.D Teksas Üniversitesi’nde hem Kimya Mühendisliği hem de Ekonomi dalında iki ayrı alanda “Master” diploması almıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra Tarsus’ta üç yıl öğretmen olarak çalışmış; sonrasında Toplum Kalkınması ve Kardeş Köy çalışmalarında rehber öğretmenlik yaptı. Bu yolla TKV’nin kuruluşu öncesi saha çalışmalarında da aktif olarak rol almıştır.

Alanında ortaya çıkardığı eserleri ve çalışmalarıyla bilinen değerli yazarın bu eserinde ise sahada tespit ettiği sorunlar, sorunları çözmeye yönelik bulunmuş metotlara değinen önemli yazar, kitabın birinci bölümünde büyüme sorunu, Türkiye’de gönüllülük esasına dayanan Kamp Çalışmaları, Tarsus’taki Sosyal Hizmetler ve TKV’nin kuruluşundan bahsetmektedir.

Bu değerli kitabın ikinci bölümünde Arıcılık, Kümes ve Büyükbaş Hayvanları ve tarım ürünlerini kapsayan bazı çalışma ve modellerin uygulanmasından bahsetmiştir. Benzer eserlerinden farklı olarak 1970lerde kırsal alanda uygulanan Aile Planlaması Programına değinmiştir.

İkinci kısma detaylı olarak baktığımızda, TKV’nin çalışmalarını nasıl genişlettiğini görmekteyiz. İnsan gücünü, teknik bilgiyle birleştirerek kırsal etkinliği arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların örneklerini görmekteyiz.

Arıcılıkta Varroa denilen ölümcül parazite karşı geliştirilmiş çalışmalar, tarım ürünlerinde Buğday Geliştirme Programı örnek olarak verilebilir.

Hayvancılık alanına baktığımızda bireysel ve örgütsel olarak ifade edilen metodolojilerin nasıl uygulamaya geçirildiğini örnekler üzerinden görmekteyiz.

Bu süreçte çiftçilere verilen finansal ve eğitim desteğinin detaylarına ve sonuçlarına inilmiştir. Ayrıca Ağıl Hayvanlarında görülen bir parazitin aşılama yöntemiyle nasıl yok edildiğini de okumaktayız.

Daha Az Seçilen Yol’da En Çarpıcı Kısım

Kitabın en çarpıcı bölümü ise aile planlama ve doğum kontrolüyle alakalı TKV tarafından yürütülen çalışmalardır. Anne ve çocuk sağlığı yanında, sosyal, ekonomik ve eğitim detaylarının dikkate alınarak yürütüldüğü süreçte gerek devlet, gerek akademik, gerekse özel kuruluşların vermiş olduğu desteği görmekteyiz.

Korunma yöntemleri, bununla alakalı yürütülen çalışmalar ve sonuçları, mobil sağlık desteği, anne ve çocuk sağlığı planlama hizmetleri, hamilelik dönemi ve sonrası değerlendirmeleriyle alakalı çalışmalara yer verilmiştir.

Bunun yanında kısıtlamalar, su, insan ve toprak kullanımıyla alakalı optimal kullanımlar, bu süreçte kadının rolü, profesyonel pazarlama çalışmaları gerek gençleri yetiştirme, aynı zamanda erişkin çiftçilere de dokunarak yaşadıkları yoksulluk döngüsünden onları kurtarmayı amaçlamış yazarın  bu eseri okunmaya ve incelemeye değer.


An Evaluation of The Road Less Chosen – A Personel Account of Rural Development in Turkey (1965-2005)

The masterpiece The Road Less Chosen: A Personal Account of Rural Development in Turkey (1965- 2005) was written up by one of the founders of Turkish Development Foundation of Turkey Altan Unver. He was born in Konya in 1939. Having been graduated from Robert College as Chemistry Engineer, he pursued higher education in United States of America in Texas University where he received his master’s degree on Chemical Engineering and Economy at the same time between the dates of 1961 and 1965. After turning back to Turkey, he worked in Tarsus as a teacher for three years; following, he worked as a guide in Community Development and Twin Villages Practices. In this way, he was actively involved in the procedure in field work before TDF was established.

Having been well known with his work and studies in his field, Altan Unver indicated the spotted problems, the methods to solve them. In the first part of the book, the problem of growth, Voluntary Work Camp Movement, Social Services in Tarsus, and the Foundation of TDV were explained. In the second part of this valuable book, the studies and application of models regarding Beekeeping, Poultry and Cattle Animals and farming crops were pointed out. Unlike his other studies, he had a quick look on the Family Planning Programme in rural areas of Turkey in 1970s.

Upon having a detailed look in the second part, we can see how TDF has expanded their studies and exercises. We can also see the examples how human force is combined through technical knowledge in order to facilitate rural productivity. The studies against a lethal parasite called Varroa in Beekeeping; the Wheat Development Program in agricultural crops could be given as examples.

Upon looking through the husbandry, we can see samples of practices how individual and governmental methodologies are practiced. In this process, the financial and educational support provided for farmers and its results were given clearly. In addition, how a certain vaccine destroys parasites in Cattles is given clearly as example of work they put into effort.

The most striking point of the book is Family Planning and Birth Control Section which are put into practice by TDF. In addition of mother and children health, we can see the government, academic and private institutions’ support for the social, economic and education details. The protection methods, the related practices and results, mobile health support, maternal and child health service planning, during and post pregnancy period are given directly.

Apart from them, the limitations, the optimum use of water, human and earth, the role of women, Professional marketing studies are discussed. The writer, aiming to save rural people by educating young and existing farmers, should be read by people in this field.

Osman İNAN

Kaynak: Popüler Tarım | Bilim Haberleri

Bu içerik PopulerTarim.com tarafından oluşturulmuştur. PopulerTarim.com'un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri" ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Konu Hakkındaki Düşünceleriniz? Yorumla...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.