Bitki Zararlılarının Latince ve Türkçe İsimleri Nedir?

Bitki Zararlılarının Latince İsimleri Nedir?
0 5.105

Bitki Zararlılarının Latince ve Türkçe İsimleri Nedir?

Entomoloji ya da böcek bilimi, böcekleri inceleyen bilim dalıdır. Uzmanlarına entomolog ya da böcek bilimci adı verilir.

Hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan insecta, 700.000’i aşkın bilinen türün yanı sıra en az o kadar tanımlanmamış böcek türünü kapsar. Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren böcekler, doğal olarak insan yaşamında öbür hayvanlardan çok daha büyük bir önem taşır.

Biyolojinin diğer alanları gibi entomoloji de birçok alt dala (ekoloji, etoloji, fizyoloji, sistematik entomoloji v.s.) ayrılmıştır. Bu alt dalların çoğunda hem uygulamalı, hem de sırf araştırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Uygulamalı entomoloji çalışmaları böcekleri zararları ve yararları açısından incelerken kuramsal araştırmaların amacı, bütün böceklere ilişkin temel bilgileri toplamaktadır. Uygulamalı entomoloji, tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği ile ormancılık gibi alanlarla yakından ilişkilidir.

Bugün çağdaş entomoloji çalışmalarının odak noktası hala taksonominin tanımlama evresindedir ve lepidoptera (pulkanatlılar) takımından kelebekler ve güveler gibi en iyi incelenmiş gruplarda bile sürekli yeni türler tanımlanmaktadır. Larva ve erişkin biçimleri birbirinden çok farklı olan bütün başkalaşmalı böceklerin erişkinleri dışında böceklerin hayat evrelerini tanımlamak genellikle son derece güçtür. Зрелый мужик незабываемо отметил праздник в компании двух молодых телок

Aşağıda bitki zararlılarının Latince ve Türkçe isimleri yazılıdır. Lütfen düzeltme ya da eksik gidermek için konu altına yorum bırakınız.

Latince Ad / Türkçe Ad

Acarus siro (Un akarı)

Aceria sheldoni (Turunçgil tomurcuk akarı)

Acrididae (Çekirgeler )

Aelia rostrata (Kımıl)

Agalmatium flavescens (Zeytin kırlangıç böceği)

Agelastica ulni (Kızılağaç yaprak böceği)

Agonoscena spp. (Antepfıstığı psillidi)

Agriotes spp. (Tel kurdu)

Agrotis ipsilon, Agrotis segetum (Tütünde boz kurt)

Anaphothrips vitis (Bağ tripsleri)

Anarsia lineatella (Şeftali güvesi)

Anguina tritici (Buğday gal nematodu)

Anisoplia spp. (Ekin bambul böceği)

Anoplus roboris (Fındık yaprak deleni)

Anthonomus amygdali (Badem göz kurdu)

Anthonomus pomorum (Meyve göz kurtları)

Antigastra catalaunalis (Susam güvesi)

Aonidiella auranti (Turunçgil kırmızı kabuklu biti)

Aonidiella citrina (Turunçgil sarı kabuklu biti)

Aphelenchoides fragariae (Çilek nematodu)

Aphid spp. (Emici böcekler)

Aphididae spp. (Süs bitkilerinde yaprak bitleri)

Aphis citricola (Turunçgil yeşil yaprak biti)

Aphis craccivora (Börülce yaprak biti)

Aphis fabae (Anasonda yaprak bitleri)

Aphis gossypii (Pamuk yaprak biti)

Aphis pomi (Elma yeşil yaprak biti)

Apion arrogans (Apion)

Arboridia adanae (Bağ üvezi)

Archips rosanus (Elma yaprak bükeni)

Archips xylosteanus (Adi yaprak bükücüsü)

Arctia spp. (Bağ çadır tırtılı)

Ardis brunniventris (Gül filiz burgusu)

Arion spp. (Salyangoz ve sümüklü böcekler)

Asphondylia capsici (Biber gal sineği)

Asymmetrasca decedens (Pamukta yaprak pireleri)

Bactericera tremblayi (Soğan pisillidi)

Bactrocera oleae (Zeytin sineği)

Bemisia tabaci (Beyaz sinek)

Bruchus spp. (Baklagil tohum böcekleri)

Bryobia rubrioculus (Meyve kahverengi akarı)

Caliroa limacina (Kiraz sülüğü)

Calocoris trivialis (Zeytin çiçek sap sokanı)

Capnodis spp. (Meyve ağacı dip kurtları)

Carpoglyphus lactis (Kuru meyve akarı)

Carpophilus spp. (Ekşilik böcekleri)

Catantopidae (Çekirgeler)

Cenopalpus pucher (Yassı akar)

Cephus pygmaeus (Ekin sap arıları)

Cerasa bubalus (Kambur üçgen böceği)

Ceratitis capitata (Akdeniz meyve sineği)

Ceroplastes floridensis (Yıldız koşnili)

Ceroplastes rusci (Kanlı balsıra )

Ceuthorrhynchus denticulatus (Haşhaş kök kurdu)

Ceutorrhynchus pleurostigma (Lahana gal böceği)

Chloropulvinaria floccifera (Çay koşnili)

Cicadellidae (Emici böcekler)

Citellus citellus (Gelengi )

Coccus coccus (Ağaç kızıl kurdu)

Coccus pseudomagnoliarum (Gri yumuşak koşnil)

Cocpsylla pyri (Armut psilidi)

Coenorrhinus cribripennis (Zeytin kurdu)

Coleophora prunifoliae (Erik yaprak galeri güvesi)

Cornuaspis beckii (Turunçgil virgül kabuklu biti)

Corvus spp. (Zararlı kuşlar)

Creontiades pallidus (Pamukta bitki tahta kuruları)

Curculio elephas (Kestane hortumlu böceği)

Curculio nucum (Fındık kurdu)

Cydia funebrana (Erik iç kurdu)

Cydia molesta (Doğu meyve güvesi)

Cydia pomonella (Elma iç kurdu)

Cydia splendana (Kestane iç kurdu)

Delia antiqua (Soğan sineği)

Delia radicum (Lahana sineği)

Depressaria daucivorella (Anason güvesi)

Dericorys ssp. (Salyangoz ve sümüklü böcekler)

Dialeurodes citri (Turunçgil beyaz sineği)

Ditylenchus destructor (Patates çürüklük nematodu)

Ditylenchus dipsaci (Soğan sak nematodu)

Drepanothrips reuteri (Asma tripsi)

Drosphila spp. (Sirke sineği)

Dysaphis plantaginea (Elma gri yaprak biti)

Dysaphis spp. (Kırmızı yaprak bitleri)

Earias insulana (Pamukta dikenli kurt)

Ectomyelois ceratoniae (Harnup güvesi)

Empoasca decipiens (Pamukta yaprak pireleri)

Empoasca spp. (Turunçgillerde yaprak pireleri)

Eobonia spp. (Salyangoz ve sümüklü böcekler)

Ephestia cautella (İncir kurdu)

Ephestia elutella (Tütün güvesi)

Ephestia figuliella (Kuru üzüm güvesi)

Ephestia kuehniella (Değirmen güvesi)

Epicometis hirta (Bakla zinni)

Epidiaspis leperii (Armut kırmızı kabuklu biti)

Eriophyes pyri (Armut yaprak uyuzu)

Eriophyes vitis (Bağ yaprak uyuzu)

Eriosoma lanigerum (Elma pamuklu biti)

Etiella zinckenella (Kapsül kurtları)

Eumerus narcissi, Meredon eques (Nergis soğan sinekleri)

Euphyllura olivina (Zeytin pamuklu biti)

Euproctis chrysorrhoea (Altın kelebek)

Eurydema ornatum (Lahana kokulu böceği)

Eurygaster spp. (Süne)

Eurytoma amygdali (Badem iç kurdu)

Exolygus gemellatus (Pamukta bitki tahta kuruları)

Frankliniella intossa (Pamukta çiçek tripsi)

Glis glis (Yedi uyur)

Globodera rostochiensis, Globodera pallida (Patates kist nematodları)

Gnathocerus cornutus (Boynuzlu böcek)

Gryllidae (Çekirgeler)

Gryllotalpa gryllotalpa (Danuburnu )

Gypsonama dealbana (Fındık filiz güvesi)

Haplothrips globiceps (Bağ kahverengi tripsi)

Hedya nubiferana (Yaprak yeşil tırtılı)

Helicella spp. (Salyangoz ve sümüklü böcekler)

Helicotylenchus multicinctus (Muzlarda spiral nematodu)

Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (=H. Dipsasi) (Yeşil kurt)

Helix spp. (Salyangoz ve sümüklü böcekler)

Henosephilachna elateria (Karpuz telli böceği)

Heterodera avenae (Hububat kist nematodları)

Heterodera schachtii (Şeker pancarı kist nematodu )

Hoplocampa brevis (Armut testereli arısı)

Hoplocampa flava (Erik testereli arısı)

Hoplocampa testudinea (Elma testereli arısı)

Hyadaphis foeniculi (Anasonda yaprak bitleri)

Hyalopterus pruni (Erik unlu yaprak biti)

Hylemia cilicrura (=Delia platura) (Tohum sineği)

Hylesinus vestitus (Antepfıstığı kara göz kurdu)

Hypera variabilis (Yonca hortumlu böceği)

Hyphantria cunea (Amerikan beyaz kelebeği)

Icerya purchasi (Torbalı koşnil)

İdiocerus stali (Şıralı zenk)

Kermania pistaciella (Antepfıstığı dal güvesi)

Klapperichicen viridissima (Asma ağustos böceği)

Lampides boeticus (Kapsül kurtları)

Lasioderma serricorne (Tatlı kurt)

Latheticus oryzae (Pirinç kırma biti)

Leomophloeus ferrugineus (Küçük kırma biti)

Lepidosaphes ulmi (Virgül kabuklu biti)

Leptinotarsa decemlinata (Patates böceği)

Lepus europaeus (Tarla tavşanı )

Lethrus brachiicolis (Ayçiçeğinde makaslı böcek)

Leucoptera scitella (Armut yaprak galeri güvesi)

Limax spp. (Salyangoz ve sümüklü böcekler)

Liriomyza bryoniae (Yaprak galeri sineği)

Liriomyza cicerina (Nohut yaprak sineği)

Liriomyza huidobrensis (Yaprak galeri sineği)

Liriomyza trifolii (Yaprak galeri sineği)

Lobesia botrana (Salkım güvesi)

Loxostege sticticalis (Ayçiçeğinde çayır tırtılı)

Lumbricus terrestris (Tütün fideliklerinde toprak solucanı)

Lygus (Pamukta)

Lymantria dispar (Kır tırtılı)

Lyonetia clerkella (Kiraz yaprak galeri güvesi)

Macrosiphum rosae (Gül yaprak biti)

Malacosoma neustria (Yüzük kelebeği)

Margarodes tritici (Ekin koşnili)

Megagonascena viridis (Antepfıstığı yeşil psillidi)

Megamecus shevketi (Asma hortumlu böceği)

Megastigmus pistaciae (Antepfıstığı meyve iç kurdu)

Meloidogyne spp. (Kök ur nematodları)

Melolantha melolantha (Fındıkta mayıs böceği)

Meredon eques (Nergis soğan sinekleri)

Microtus spp. (Tarla fareleri)

Mikomyia coryli (Fındık gal sineği)

Mus musculus (fare ve sıçanlar)

Myiopardalis pardalina (Kavun sineği)

Myzus persicae (Şeftali yaprak biti)

Nezera viridula (Pis kokulu yeşil böcek)

Nilotaspis halli (Şeftali virgül kabuklu biti)

Oberea linearis (Fındık teke böceği)

Oryctolagus cuniculus (Ada tavşanı)

Oryzaphilus surinamensis (Testereli böcek)

Ostrinia nubilalis (Mısır kurdu)

Ottorhynchus spp. (Bağ maymuncukları, )

Ottorrhynchus davricus (İncir maymuncuğu)

Ottorrhynchus meridionalis (İncir maymuncuğu)

Pachytychius hordei (Hububat hortumlu böceği)

Palaeolecanlum bituberculstum (İki bacaklı koşnil)

Palomena prasina (Fındık yeşil kokarcası)

Panonychus citri (Turunçgil kırmızı örümceği)

Panonychus ulmi (Avrupa kırmızı örümceği)

Paralipsa gularis (İç fındık güvesi)

Parametriotes theae (Çay filiz güvesi)

Parlatoria oleae (Zeytin kabuklu biti)

Parthenolecanium corni (Kahverengi koşnil)

Parthenolecanium spp. (Fındık koşnilleri)

Passer spp. (Zararlı kuşlar)

Pectinophora gossypiella (Pamukta pembe kurt)

Penthaleus major (Kırmızı bacaklı hububat akarı)

Peridroma saucia (Puroluk tütünlerde çok renkli tırpan kurdu)

Philippia oleae (Zeytin pamuklu koşnili)

Phloeotribus scarabaeoides (Filiz kıran)

Phorodon humuli (Şerbetçi otunda yaprak biti)

Phragmacossia albida (Enginar kurdu)

Phthorimaea operculella (Patates güvesi (tütün gebesi))

Phyllocoptrata oleivora (Turunçgil pas böcüsü)

Phyllonorycter corylifoliella (Fındık yaprak galeri güvesi)

Phyllonorycter gerasimowi (Elma yaprak oval galeri güvesi)

Phyllotreta spp. (Torak pireleri)

Phytoptus avellanae (Fındık kozalak akarı)

Pieris brassicae (Lahana kelebeği)

Pistaciaspis pistaciae (Antepfıstığı kabuklu biti)

Planococcus citri (Turunçgil unlu biti)

Plodia interpunctella (Kuru meyve güvesi)

Plutella xylostella (Lahana yaprak güvesi)

Plyphagotarsanermis latus (Sarı çay akarı)

Polyphylla fullo (Adi haziran böceği)

Polyphylla olivieri (Doğu haziran böceği)

Polyphylla tuerkmenoğlui (Yerli haziran böceği)

Prays citri (Limon çiçek güvesi)

Prays oleae (Zeytin güvesi)

Pseudaulacaspis pentagona (Dut kabuklu biti)

Psylliodes spp. (Toprak pire böcekleri)

Pterochloroides persicae (Şeftali gövde kanlı biti)

Pyralis farinalis (Un güvesi)

Quadraspidiotus perniciosus (San Jose kabuklu biti)

Rattus norvegicus (fare ve sıçanlar)

Rattus rattus frugivorus (Limon sıçanı)

Rattus rattus (ev sıçanı)

Recurvaria nanella (Küçük tomurcuk güvesi)

Recurvaria pistaciicola (Antepfıstığı iç güvesi)

Rhagoletis cerasi (Kiraz sineği)

Rhaphidopalpa foveicollis (Kavun kızıl böceği)

Rhizoglyphus echinopus (Glayolde çiçek soğan akarı)

Rhizopertha dominica (Ekin kambur biti)

Rhynchites hungaricus (Gül hortumlu böceği)

Saissetia oleae (Zeytin kara koşnili)

Saperda populnea (Kavak küçük teke böceği)

Scolytus rugulosus (Meyve yazıcı böceği)

Scoytus amygdali (Badem yazıcı böceği)

Sesamia spp. (Mısır koçan kurdu)

Sitona crinitus (Mercimek hortumlu böceği)

Sitophilus granarius (Buğday biti)

Sitophilus oryzae (Pirinç biti)

Sitophilus zeamais (Mısır biti)

Sitotroga cerealella (Arpa güvesi)

Spalax leucodon (Kör fare)

Sparganothis pilleriana (Dürmece)

Sphaerolecanium prunastri (Erik koşnili)

Spilonota ocellana (Kırmızı tomurcuk tırtılı)

Spodoptera exiqua (Çizgili yaprak kurdu)

Spodoptera littoralis (Pamuk yaprak kurdu)

Stephanitis pyri (Armut kaplanı)

Stigmella malella (Elma yaprak galeri güvesi)

Stigmella pyri (Meyve yaprak galeri güvesi)

Strophomorphus ctenotus (Bağ salkım maymuncuğu)

Sturnus vulgaris (Zararlı kuşlar)

Sturnus vulgaris (Zararlı kuşlar)

Suturaspis pistaciae (Antepfıstığı beyaz kabuklu biti)

Synanthedon myopaefomis (Elma gövde kurdu)

Syringopais temperateela (Ekin güvesi)

Syrista parreyssi (Gül filiz akarı)

Tabidus (Ekin sap arıları)

Tanymecus dilaticollis (Mısır maymuncuğu)

Tenebrio molitor (Un kurdu)

Tenebriodes mauritanitus (Ekin kara böceği)

Teranychus viennensis (Ak diken akarı)

Tetranychus cinnabarinus (Kırmızı örümcek)

Tetranychus urticae (İki noktalı kırmızı örümcek)

Tettigoniidae (Çekirgeler )

Thaumetopoae solitaria (Antepfıstığı göz kurdu)

Theresimima ampelophaga (Bağ göz kurdu)

Thripidae (Emici böcekler)

Thrips tabaci (Tütün tripsi)

Toxoptera auranti (Turunçgil siyah yaprak biti)

Trachelus libanensis (Ekin sap arıları)

Tribolium castaneum (Un biti)

Tribolium confusum (Kırma biti)

Triops concriformis (Tepegöz)

Trogoderma granarium (Khapra böceği)

Tylenchulus semipenetrans (Turuçgil nematodu)

Viteus vitifolia (Filoksera )

Xiphinema spp. (Kamalı nematodlar)

Xylaborus dispar (Dal kıran)

Yponomeuta malinellus (Elma ağ kurdu)

Zabrus spp. (Ekin kambur böceği)

Zeuzera pyrina (Sarı ağaç kurdu)

Yukarıda bitki zararlılarının Latince ve Türkçe isimleri yazılıdır. Lütfen düzeltme ya da eksik gidermek için konu altına yorum bırakınız.

Kaynak: Popüler Tarım | Bilim Haberleri


http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRW50b21vbG9qaQ

https://etarim.net/kategori/bilgi-bankasi/bitki-koruma-notlari

Bu içerik PopulerTarim.com tarafından oluşturulmuştur. PopulerTarim.com'un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri" ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Konu Hakkındaki Düşünceleriniz? Yorumla...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.